Bergen

Familierecht

Gevangenpoort in bergen op zoom

Samenlevingscontract / huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Wanneer u (ongehuwd) gaat samenwonen zijn er weinig zaken wettelijk voor u geregeld. Het is dan ook belangrijk zelf afspraken met elkaar te maken en deze vast te leggen in een (notarieel) samenlevingscontract.  Zonder samenlevingscontract bent u bijvoorbeeld niet voor alle belastingen fiscale partners, waardoor u mogelijk meer erfbelasting betaalt. En wanneer u wilt dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen zal uw pensioenfonds ook om een officieel bewijs van uw relatie vragen.  Hoewel er een verblijvingsbeding in een samenlevingscontact kan worden opgenomen, wordt u met (alleen) een samenlevingscontract niet elkaars erfgenaam, u dient hiervoor een testament op te stellen.

Vóór 1 januari 2018 trouwde u automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die u toen had en later verkreeg vallen in de gemeenschap en zijn daardoor van u gezamenlijk.

Vanaf 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van vóór de trouwdatum van u persoonlijk blijven. De bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk of het partnerschap opbouwt zijn wél van u gezamenlijk. U kunt er nog steeds voor kiezen alle of een gedeelte van alle bezittingen en/of schulden gemeenschappelijk te maken of juist de gemeenschap (volledig) uit te sluiten. Dit doet u door het maken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Wij kijken graag met u mee wat in uw geval verstandig en/of wenselijk is.

Bekijk de brochure:

Levenstestament

In een levenstestament legt u uw keuzes en wensen vast voor wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of dementie. Dit kunnen financiële zaken zijn, maar u kunt ook wensen vastleggen over medische en persoonlijke zaken. U bent zelf de volmachtgever. De persoon die handelingen namens u mag verrichten wordt de gevolmachtigde genoemd.                U hoeft niet alle taken aan dezelfde persoon over te laten, u kunt er ook voor kiezen deze taken onder meerdere personen te verdelen. 

Verder kunt u kiezen of deze taken van de gevolmachtigde tijdelijk of permanent zijn en wanneer de volmacht van kracht gaat. Het is belangrijk op tijd over een levenstestament na te denken. Wanneer u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen en er (nog) geen levenstestament is, zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen. U kunt dan niet meer zelf kiezen wie u vertegenwoordigt. De kantonrechter benoemt niet altijd uw partner tot uw vertegenwoordiger.

Let op: in een levenstestament legt u geen zaken vast voor ná uw overlijden, hiervoor dient u een testament op te stellen.

Testament

Wanneer u geen testament heeft wordt uw nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Met een testament kunt u zélf bepalen wie uw erfgenamen zijn, wie niet (onterven) en wie wat krijgt. Ook kunt u in een testament kiezen voor de wettelijke verdeling en deze op uw wensen verder afstemmen.

U kunt om verschillende redenen kiezen om een testament op te laten stellen.              De belangrijkste redenen zijn; zelf uw erfgenamen bepalen, wettelijke erfgenamen uitsluiten, bij een samengesteld gezin uw nieuwe partner of juist uw (stief)kinderen beschermen, het besparen van erfbelasting of een executeur benoemen die zaken voor u regelt na uw overlijden.

Voordat er een testament opgesteld wordt, heeft u een gesprek met de notaris om uw situatie en uw wensen te bespreken. Hierna zal de notaris een concept van uw testament opstellen en u deze ter goedkeuring toesturen. Er wordt dan een tweede afspraak ingepland om het testament bij de notaris nogmaals door te nemen en vervolgens te tekenen. U ontvangt na het tekenen een afschrift van het testament voor uw eigen administratie. Het is belangrijk dat u deze goed bewaart en dat uw erfgenamen het testament kunnen vinden na uw overlijden.

Na de ondertekening wordt het testament ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR). In dit register kunnen uw erfgenamen na uw overlijden controleren of er een testament is en zo ja, welke notaris deze heeft opgesteld.

Bergen
6161De Breet

Met een betrokken en bekwaam team staan we iedere dag voor u klaar. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

Erfenis / verklaring van erfrecht

Als erfgenaam kunt u kiezen of en hoe u de erfenis wenst te aanvaarden. Iedere erfgenaam maakt hierin een eigen keuze.          De mogelijke keuzes zijn:

1. Zuivere aanvaarding

Wanneer u kiest voor zuivere aanvaarding dan erft u (een deel van) alle bezittingen én schulden van de overledene.

2. Beneficiaire aanvaarding

Wanneer u niet (zeker) weet of er genoeg bezittingen zijn om alle schulden af te betalen kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Wanneer er dan meer schulden zijn dan bezittingen hoeft u (het restant van) de schulden niet zelf te betalen. 

3. Verwerpen

Wanneer u een erfenis verwerpt ontvangt u niets uit de nalatenschap, maar bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent verder niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen.                U kunt er bij een verwerping tevens voor kiezen om wél uw kindsdeel op te eisen.

U geeft een keuze voor een zuivere aanvaarding door aan de notaris. Wanneer u beneficiair wil aanvaarden of verwerpen dient u een schriftelijke verklaring bij de rechtbank af te geven. 

In een verklaring van erfrecht wordt gemeld wie de overledene is en wie de erfgenamen zijn. Veelal wordt deze verklaring door de bank bij de erfgenamen opgevraagd om te controleren wie er recht heeft op de bankrekening van de overledene. Er kunnen ook andere zaken in de verklaring van erfrecht opgenomen worden, zoals de vermelding van een eventuele uitsluitingsclausule in het testament van de overledene of de aanstelling van een executeur door de overledene.

Wanneer de overledene een woning in bezit had (alleen of samen met iemand anders) is het verstandig om de verklaring van erfrecht bij het Kadaster in te laten schrijven. Het Kadaster zorgt er dan voor dat de eigendom van de woning op de erfgenaam komt te staan.    Wij helpen u hier graag mee.

Bekijk de brochures:

Schenking

U kunt zelf een onderhandse akte van schenking opstellen, maar dit kan ook via de notaris geregeld worden. Voor een schenking op papier is een notariële akte verplicht.

De notaris kan u adviseren over de juridische procedures en regels. Zo kunt u voorwaarden aan de schenking stellen of een bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder bepaalt dan samen met de begiftigde waaraan de schenking besteed mag worden. Ook kunt u uw vermogen kleiner maken door een schenking op papier. Hierdoor betaalt u minder vermogensbelasting en de begiftigde ontvangt de schenking pas na uw overlijden.

Verder is een groot voordeel bij een notariële schenking dat de notaris vaststelt of u de schenking uit vrije wil doet en of u wilsbekwaam bent. Daardoor staat u (of de begiftigde) bij ruzie sterker. Bovendien kan een notariële akte niet kwijtraken.

Bergen

Bekijk de brochures:

Bergen
Contact
Wilt u meer informatie over familierecht, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag deskundig advies en staan voor u klaar

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten