Over ons

 

De mensen achter De Breet notariaat zijn:

Notaris:

dhr. mr. J.H.P. (Peter) de Breet

Kandidaat-notaris:

mw. mr. M.A.J. (Madelon) de Breet- van der Vegte

medewerkers:

  • mw. K. (Khadija) Taleb

  • mw. W. (Wilma) Fincke

  • mw. C. (Kimberly) van der Woude-Dingenouts

  • mw. M (Monique) de Bruin

  • dhr. W. (Wim) Dekkers

mr. J.H.P. (Peter) de Breet

Peter de Breet is notaris sinds 2007. Zijn expertise ligt op alle notariële rechtsgebieden. Zijn specialismen zijn ondernemingsrecht en familierecht.

mr. Madelon de Breet-van der Vegte

Madelon de Breet is kandidaat-notaris.  Als vastgoed-juriste met jarenlange ervaring, is Madelon gespecialiseerd in appartementensplitsingen, (nieuwbouw)projecten, erfpacht, opstal, ruiling, commercieel vastgoed, (familie)bedrijfsoverdrachten en huurkoop, als ook algemene praktijk.

Khadija Taleb

Khadija is notarieel medewerkster ondernemingsrecht. Zij heeft veel ervaring met ondermeer het oprichten van BV's, stichtingen en verenigingen, aandelenleveringen, statutenwijzigingen, kapitaalvermindering, fusies en splitsingen.

Wilma Fincke

Wilma is  notarieel medewerkster met veel ervaring op het gebied van familierecht. Zij is met name gespecialiseerd in het opmaken van verklaringen van erfrecht en de boedelafwikkeling, alsmede de algemene familierecht praktijk.

Kimberly van der Woude-Dingenouts

Kimberly is  notarieel  medewerkster op de onroerend goed afdeling. Zij behandelt onroerend goed dossiers,  maakt notariële akten op en  doet alle algemene administratieve werkzaamheden op dit gebied en onderhoudt het contact met aangevers en cliënten.

Monique de Bruin

Monique is notarieel administratief medewerkster op de onroerend goed afdeling. Zij doet alle algemene administratieve werkzaamheden op dit gebied, maakt de dossiers aan en voert en onderhoudt het contact met aangevers en cliënten.

Wim Dekkers

Wim is onze boekhouder

Please reload

De Breet Notariaat, Lange Parkstraat 1, 4611 CP Bergen op Zoom, telefoonnummer: 0164- 744130, Kamer van Koophandel nr.: 66311063, Bankrelatie: Rabobank: NL 08 RABO 0310 7610 42 

© debreetnotariaat

©debreetnotariaat_markiezenhof