Notaris mr. Peter de Breet is specialist in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en verenigingen- en stichtingsrecht.

Voor meer informatie kunt u hem bellen of een bericht sturen via info@debreetnotariaat.nl of een vraag stellen via de contactpagina.

Ondernemingsrecht

 • besloten vennootschap (BV)

 • vennootschap onder firma (VOF)

 • commanditaire vennootschap (CV)

 • naamloze vennootschap (NV)

 • corporaties

 • onderlinge waarborg-maatschappij

 • vereniging / stichting

 • herstructurering

 • aandelenlevering

 • statutenwijziging

 • certificering

 • fusie en splitsing

 • ontbinding, liquidatie en vereffening

De Breet Notariaat, Lange Parkstraat 1, 4611 CP Bergen op Zoom, telefoonnummer: 0164- 744130, Kamer van Koophandel nr.: 66311063, Bank: IBAN: NL 08 RABO 0310 7610 42  BIC: RABONL2U

© debreetnotariaat