Nieuws

Dit is de nieuwspagina van De Breet Notariaat. Regelmatig worden hier, als service voor cliënten, eigen nieuwsberichten of nieuwsberichten van externe bronnen weergegeven.

05

Nieuwsbericht

Nieuws, 15-01-2019

Wilt u  weten wat de nieuwe tarieven erf- en schenkbelasting en vrijstellingen  voor 2019 zijn?

Download dan de brochure 

04

03

02

01

Nieuwsbericht

Nieuws, 15-09-2017

Vanaf 1 januari 2018 trouwen op basis van beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 01-01-2018 is het automatisch trouwen in gemeenschap van goederen verleden tijd en wordt in de Wet overgegaan op de beperkte gemeenschap van goederen, in de volksmond ook wel genoemd: "trouwen op eigen goed".  Vanaf die datum zijn de eigen goederen  en schulden die je in het huwelijk inbrengt dus niet meer automatisch gemeenschappelijke goederen en schulden, maar blijven deze in principe buiten de gemeenschap. Kijk in de brochure 'Samen Verder' voor meer informatie. Deze is te downloaden op de pagina brochures

Nieuwsbericht

Nieuws, 013-01-2017

Wilt u  weten wat de nieuwe tarieven erf- en schenkbelasting en vrijstellingen  voor 2017 zijn?

Download dan de brochure 

Nieuwsbericht

Nieuws, 01.08.2016

Monumentenwet  vervallen / Erfgoedwet in werking

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988  vervallen.

Een deel van deze wet, waaronder de beschermde stads- en dorpsgezichten,  is overgegaan naar de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 in werking is getreden.  

Over enige tijd zal ook de nieuwe Omgevingswet in werking gaan treden.

 

De term "beschermd monument" wordt in de nieuwe wet vervangen door "rijksmonument". Met de

invoering van de Erfgoedwet is er nu ook één  rijksmonumentenregister. De erfgoedwet heeft ook bepalingen

over gemeentelijke en provinciale monumenten.

De Breet notariaat heeft deze wetswijziging in haar akten verwerkt.

Nieuwsbericht

Eigen nieuws, 01.07.2016

​Eindelijk na een lange aanloop is het zover. Notaris mr. J.H.P. de Breet, opent onder eigen naam de deuren van zijn eigen kantoor. Voorheen verbonden aan het kantoor Fikkers notarissen, wordt nu onder de naam "De Breet Notariaat" het notariskantoor voortgezet, met een fris en enthousiast team en iedereen is van harte welkom.

De Breet Notariaat, Lange Parkstraat 1, 4611 CP Bergen op Zoom, telefoonnummer: 0164- 744130, Kamer van Koophandel nr.: 66311063, Bankrelatie: Rabobank: NL 08 RABO 0310 7610 42 

© debreetnotariaat